1 - فیلم که مشخص است با تلفن همراه و مخفیانه ضبط شده

2- در اواسط بحث آقای ظریف متوجه می شوند و لحنشان عوض می شود ، این را از حرکت چشمش به سمت دوربین متوجه می شوید که بعد از آن فریاد میکشد و رهبری را تمجید می کند(حرکت زیرکانه ای بود که نشان می دهد که این آقایان از روی سادگی نیست که این همه باج می دهند)

3 - البته سخن آقای کوچک زاده اشتباه است که می گوید من از زبان ایشان می گویم

4 - ولی این حقیقت دارد که وقتی امام و رهبر یک جامعه از انجام کاری خرسند نیست نباید آن کار را ادامه داد و این خاصیت رهبر اسلامی و شیعه است که به زور و اسرار کسی را وادار به انجام کاری نمی کند

5 - وظیفه رهبر رهبریست و همیشه بودند کسانی که سر پیچی می کنند و تفسیر خودشان را از بیان رهبر ارائه می دهند

6 - یک مثال که نشان می دهد تاریخ در حال تکرار است :

در شب عاشورا امام حسین (ع) بیعت خود را از همه برداشتند که این نشان دهنده همین امر است که رهبر به اجبار خواست خود را به کسی تحمیل نمی کند و دوست دارد که پیرو او با بصیرت و آگاهی و رضای قلبی او را اطاعت کند 

خوب در روایات وجود دارد یکی از افراد به امام حسین (ع) گفت که من میخواهم بروم و خانواده ام را ببینم و سریع برگردم.. امام حسین (ع)چون می دانست که او بسیار دیر خواهد آمد و از فیض شهادت محروم خواهد شد به او فرمود : در صورت امکان نرو ...بعد از اسرار او به رفتن فرمود : برو ولی سریع برگرد....این دقیقا به معنی این بود که امام دوست ندارند که او برود  ولی خواست خود را به او تحمیل نکرد ...ولی نداشتن بصیرت باعث شد که این فرد از فیض شهادت پا به پای امام حسین(ع) محروم شود

حال متوجه می شویم که وقتی رهبر می فرماید : من به مذاکرات خوش بین نیستم یعنی چه؟حال می فهمیم که وقتی می فرمایند :

با مذاکرات زیر شبح تحدید موافق نیستم یعنی چه ؟

و ....

[علیرضا افشاری]

*******

سه سوال رسایی از آقایان عراقچی و ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس که بی پاسخ ماند.

 

برخی می گویند که اگر بازرسان آژانس وارد فلان واحد نظامی ما شدند روی آن چیزی که نمی‌خواهیم آنها ببینند را پارچه می‌کشیم!! حال مشکل این است که اگر شما محدودیت‌های مدیریت شده ایجاد کردید ممکن است طرف مقابل درخواست کند که از جاهایی که محدود شده یا پارچه کشیدید هم بازرسی کنید! آن وقت چه؟
این مشکل است که ما در گذشته هم داشتیم و بازرسان آژانس آن روزها به جای بازرسی از مکانهایی که قرار بود بازرسی کنند، بازرسی نکردند و جایی که علاقه داشتند و در لیست بازرسی نبود را مورد بازرسی قرار دادند. لذا اگر شما محدودیتی را برای بازرسان آژانس با عنوان اینکه پروتکل الحاقی امکان ایجاد محدودیت می‌دهد، ایجاد کردید و آنگاه طرف مقابل بخواهد آن جاهایی را که شما محدود کردید را هم ببیند اگر اجازه دهید پس محدودیت معنا ندارد و اگر بخواهید اجازه ندهید طرف مقابل ادعا خواهد کرد که ایران با ما همکاری نکرد..
اگر بیان شود که براساس پروتکل محدودیت ایجاد می‌کنیم ممکن است طرف مقابل نیز محدودیت را نپذیرد و بگوید خواستار دیدن فلان جا نیز هستیم و در این شرایط اگر اجازه ندهیم آنوقت کار شما در موضوع برداشته شدن تحریم‌ها بر اساس توافق لوزان معطل می‌ماند چون براساس این توافق متأسفانه آژانس است که باید راستی‌آزمایی کند.

[دکتر فواد ایزدی]

ما البته بیمی از جنگ با دشمن نداریم که هیچ، مترصد فرصتی هستیم تا انتقام خون شهدای وطن را از جلاد تحریم بگیریم، لیکن اجازه بازدید از تاسیسات نظامی کشور به دشمن، دقیقا یعنی چه؟! نشاندن اندیشمند جوان کشور، جلوی مشتی جاسوس اجنبی، دقیقا یعنی چه؟!
اگر خاک مقدس است -که هست- عقل نخبه ایرانی از خاک هم مقدس‌تر است و اگر خاک هرگز نباید به قدوم ننگین دشمن آلوده شود -که نباید شود- به طریق اولی، نشاندن اندیشمند ایرانی در میز بازجویی اجنبی حرام اندر حرام است.
ما فقط مدافع حرم عقیله بنی‌هاشم نیستیم، بلکه پاسدار حریم عقل سرخ دانشمندان خود نیز هستیم و این یکی را دقیقا از جانب جمهوری عزیز اسلامی عرض می‌کنیم که هرگز اجازه نمی‌دهیم حرمت این حریم خردورز و علم‌اندیش، ذره‌ای مخدوش شود.

[حسین قدیانی]