دریافت فایل تصویری    با حجم11 مگا بایت


اهل عالم بشنوید این زمزمه ** نام من عبد حسین فاطمه (س)
من هوس را از درونم رانده ام ** چون کتاب عاشقی را خوانده ام
روز اول تا که چشمم باز شد ** درس عشق و عاشقی آغاز شد
نغمه ی لالائیم میشد حسین(ع) ** بوده ام از کودکی من زیر دین
مادرم ذهن مرا میزد ورق ** شیر میداد به عشق شیر حق
دفتر مشقم ز برگ یاس بود ** آب، بابایم همان عباس بود
گفتم از چه عشق شان و رتبت است ** آریا اکنون زمان خدمت است
ثبت نام کوی جانبازی شدم ** بعد از آن راهی سربازی شدم
نام من سرباز کوی عترت است ** دوره ی آموزشیم هیئت است
پادگانم چادری شد وصله دار ** سردرش عکس علی(ع) با ذوالفقار
ارتش حیدر محل خدمتم ** بهر جانبازی پی هر فرصتم
در مصاف کفر از دم بی شکست ** چون سلاحم دین و ایمان من است
نقش سردوشیه من یا فاطمه است ** قمقمم پر زآب علقمه است
بین کفر و حق پرستی حد و مرز ** بی پوتینم، پابرهنه بهتر است
رنگ پیراهن نه رنگ خاکی است ** زینب(س) آن را دوخته پس مشکی است
اسم رمز حمله ام یاس علی(ع) ** افسر مافوقم عباس علی(ع)
یا رقیه(س) بهترین اسم شب است ** آن دعای صبحگه یازینب(س) است
مدت سربازیم تا محشر است ** آریا تمدید گردد بهتر است
گرچه من سرباز هیچ و ساده ام ** دلخوشم مهدی(عج) بومد فرمانده ام
گرچه شد فرمانده ام غائب ولی ** دلخوشم بر نائبش « سید علی »