روایت دیدار خلبان شجاع ایرانی با رهبر معظم انقلاب

 کلیپ تصویری

روایـت دیــدار خلـبــان بهـزاد صداقـت نیا با رهبر معظم انقلاب

استقبال گرم حضرت آقــا از این خلبان شجاع ایرانی پرواز یمن

دریافت