حفظ اسلام، بالاتر از حج است!
حسین برای اسلام حج را ترک کرد
حسین نیستیم، اما حسینی هستیم..

 

بفرستید برای کسانی که امسال قصد سفر حج دارند!
 

 

 

حجم : ۱۱٫۴ مگابایت

 

 

تا پشت خیمه کار پدر سر به زیری است
تازه زمان دیدن دندان شیری است