صوت ها

جلسه اول- دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 29 مگابایت دانلود فایل
جلسه اول- دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم- دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم- دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 186 مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720 - حجم 584 مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720 - حجم 458 مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 195 مگابایت