انفعال تشکلات دانشجویی از کجا نشئت گرفت؟

برای مبارزه منتظر بودجه نباشیم..

  

حجم : ۳٫۲۴ مگابایت

 

 

 

مردمی که سیاستمدارانِ فاسد را انتخاب می‌کنند، قربانی نیستند؛
شریک جُرمند..