صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در نمایشگاه - کیفیت 80kb - حجم 18 مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در نمایشگاه - کیفیت 24kb - حجم 5 مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

سخنرانی استاد رائفی پور در نمایشگاه - کیفیت HD720p - حجم 144 مگابایت

دانلود فایل

سخنرانی استاد رائفی پور در نمایشگاه - کیفیت 360p - حجم 79 مگابایت

دانلود فایل

بازدید استاد رائفی پور از غرفه روگا- کیفیت HD720p - حجم 9 مگابایت

دانلود فایل

بازدید استاد رائفی پور از غرفه روگا- کیفیت 360p - حجم 3 مگابایت

دانلود فایل

بازدید استاد رائفی پور از غرفه فاطمیون- کیفیت HD720p - حجم 15 مگابایت

دانلود فایل

بازدید استاد رائفی پور از غرفه فاطمیون- کیفیت 360p - حجم 5 مگابایت

دانلود فایل

بازدید استاد رائفی پور از غرفه جنبش اسلامی نیجریه- کیفیت HD720p - حجم 26 مگابایت

دانلود فایل

بازدید استاد رائفی پور از غرفه جنبش اسلامی نیجریه- کیفیت 360p - حجم 7 مگابایت


تصاویر

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2