خط مقدم اینجاست.. ببینیم کجا کاریم..

جنگ فرهنگی جنگ دایمی است..

کاش مثل "ضحاک بن عبدالله مشرقی" جهادمان "مشروط" نباشد!

اولویت جنگ امروزمان کدام است؟

متاسفانه "کارزار فرهنگی" را جدی نگرفته ایم..

برگرفته از سلسله نشست های طرح آیه های فراموش شده

 

حجم : ۵٫۸۷ مگابایت

 https://t.me/safirtv