صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور - عید بیعت 95 - کیفیت 24kb - حجم 5 مگابایت دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور - عید بیعت 95 - کیفیت 80kb - حجم 17 مگابایت دانلود فایل
سخنرانی حجت الاسلام پناهیان - عید بیعت 95 - کیفیت 80kb - حجم 11 مگابایت دانلود فایل
سخنرانی حجت الاسلام پناهیان - عید بیعت 95 - کیفیت 24kb - حجم 3 مگابایت دانلود فایل
مداحی حاج محمدرضا طاهری - عید بیعت 95 - کیفیت 24kb - حجم 5 مگابایت دانلود فایل
مداحی حاج محمدرضا طاهری - عید بیعت 95 - کیفیت 80kb - حجم 16 مگابایت دانلود فایل
میثاق نامه-1.38 MB دانلود فایل
میثاق نامه-4.42 MB دانلود فایل
شعر خوانی وحید قاسمی- 2.01 MB دانلود فایل
شعر خوانی وحید قاسمی- 6.56 MB دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

سخنرانی استاد رائفی 9 ربیع-141 MB

دانلود فایل

سخنرانی استاد رائفی 9 ربیع-71.7 MB

دانلود فایل

سخنرانی استاد پناهیان 9 ربیع 106 MB

دانلود فایل

سخنرانی استاد پناهیان 9 ربیع 51.7 MB

دانلود فایل

مداحی حاج محمدرضا طاهری 9 ربیع 140 MB

دانلود فایل

مداحی حاج محمدرضا طاهری 9 ربیع 73.7 MB

دانلود فایل

شعر خوانی وحید قاسمی 9 ربیع 62.8 MB

دانلود فایل

شعر خوانی وحید قاسمی 9 ربیع 29.5 MB

دانلود فایل

متن میثاق نامه 9ربیع 82.8 MB

دانلود فایل

متن میثاق نامه 9ربیع 27.9 MB

دانلود فایل

مصاحبه با شرکت کنندگان - کیفیت HD - حجم 78 مگابایت

دانلود فایل

مصاحبه با شرکت کنندگان - کیفیت 360p - حجم 38 مگابایت


تصاویر

عید بیعت

عید بیعت

عید بیعت

عید بیعت

عید بیعت

عید بیعت

عید بیعت

عید بیعت

عید بیعت

عید بیعت9

عید بیعت8

عید بیعت7

عید بیعت6

عید بیعت5

عید بیعت4

عید بیعت1