تفسیری متفاوت از جمله ی شهید سید مرتضی آوینی:

نهایت خلقت انسان، پرورش انسان های است
که در برابر شداید بر هر چه ترس و شک و تردید و تعلق است غلبه کنند
و حسینی شوند..

با سخنرانی استاد سید محمد خاتمی نژاد

کاری از موسسه عصر ظهور اراک

برگرفته از سلسله نشست های طرح آیه های فراموش شده

حجم : ۳٫۴۹ مگابایت

به آن ضریح هزاران هزار بوسه زدیم
همیشه اهل خرابات جامشان دهنی ست..